2012 III-IV. szám

Kultúra és Közösség teljes szám letöltése.

 

Szuhay Péter: Képek az „Abaligettől Bükkösdig” albumból

KÖZÖSSÉGKUTATÁS – ÚJ MÓDSZEREK, PROBLÉMÁK ÉS FORRÁSOK

A. Gergely András: Faluantropológiáról – másképpen szólva

Biczó Gábor: Szempontok az etnikai együttélés egyensúlyi helyzeteinek elméletéhez

Kovács Éva: Falusi szomszédságok – közösség-reprodukciós eljárások

Kuczi Tibor – Tóth Lilla: A kapcsolatok dinamikája és a nyelv

Vincze Enikő: Társadalmi kirekesztés és interszekcionalitás

 

TUDÁS – SZUBKULTÚRÁK – ETNIKUS IDENTITÁSOK

Mészáros István: A tűz közösségi élménye: zsonglőr szubkultúra Magyarországon

Fiáth Titanilla: 99 recept kerálóra

Anthony C. Hepburn: Etnicitás és hatalom viszonya vitatott helyzetű városokban: a történelmi tapasztalat - Guld Ádám: Etnicitás és hatalom városokban – Hepburn tapasztalata

Paul Smith: Írás, általános tudás, és posztmodern antropológia

Ausztrics Andrea: A katalán zsidóság története – egy európai szefárd közösség mítosza

Király Gábor – Paksi Veronika: A bizonytalanság kockázata vagy a kockázat bizonytalansága?

József N. Szabó: Die Intelligenzpolitik der Nachkriegszeit-Demokratie /1945–1946/

Terhes Ilona: Szenvedélybetegek kezelőintézete Szegeden

D. Fizel Natasa: A pályaorientáció és szakmai motiváció összefüggései az ifjúságsegítő hallgatók körében

 

SZEMLE

Bogoly József Ágoston: Radnóti Miklós a szegedi egyetem vonzáskörében

A. Gergely András: Lezárhatatlan szavak, falusi ezredfordulók

Szilágyi Erzsébet: Támogatás, segítés mindenkinek jár