2011 II. szám

Kultúra és Közösség teljes szám letöltése.

 

A TUDOMÁNYOS SZAKEMBER(KÉPZÉS)RŐL

T. Kiss Tamás: A három „T” (Tudósnevelés, támogatások, távozások, különös tekintettel a 20. század első felére)

Nagy Péter Tibor: A tudományos továbbképzés Kádár-korszakbeli társadalomtörténetéhez

 

A KULTURÁLIS ÉRTÉKKÖZVETÍTŐRŐL

Benedek Sándor: Legyen-e értelmiségi a műszaki és az agrárszakember?

Jancsák Csaba: A tanárképzésben résztvevő hallgatók értékszerkezete két regionális egyetemen

Kleisz Teréz: Minőségi mércék, eligazodási pontok keresése a kulturális modernitás-diskurzusokban

Tajti Gabriella: „Mint egy marionett figura. ”Egyetemisták mentális állapota a Szegedi Tudományegyetemen

 

AZ ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS VALÓSÁGÁRÓL ÉS LEHETŐSÉGEIRŐL

Palcsó Mária: A kultúraközvetítés esélyei

Török József: A „köz és művelődésének” szakfelügyeletéről!?

Csoma Gyula: Értekezés a kultúraközvetítés és az andragógia viszonyáról

Sári Mihály: Saját erőnkből, európai tudással

Remsei Sándor: Kölcsönhatásban: gazdaság és kultúra

Törökné Babinszky Mónika: A szociálisan hátrányos helyzetben élő munkanélküliek képzési lehetőségei és esélyei

Wagner Orsolya: Hit a felnőttnevelésben – a felnőttképzés hite

Szécsi Gabriella: Plakátfigyelő

 

BUDAPEST

Göncző Viktor: Graffi ti: a vizuális sűrűség hatása és a terek tipológiája

 

SZEMLE

Tibori Tímea: Pászka Imre: Elit, elitek a lokális kistérségi társadalomban

A. Gergely András: Illanatok, nyomok, lenyomatok