2010 IV. szám

Kultúra és Közösség teljes szám letöltése.

 

ANDRAGÓGIA MESTERKURZUS

Csoma Gyula: Harangi László – A művelődéskutatás és az andragógia mindenese

 

KOMPETITÍV ANDRAGÓGIA

Harangi László: Heutagógia verzus andragógia

Harangi László: Az Európai Unió felnőttoktatási és képzési prioritásai

Harangi László: A "knowledge workerek" személyi kompetenciái

Harangi László: A mindennapi kultúra kapcsolatrendszere

 

JAPÁN MODELL

Harangi László: A japán nevelés a Tokugawa-korszakban (1603–1867)

Harangi László: A japán-magyar interkulturalizmus historikuma

Harangi László: Az anyanyelvi kommunikációs készség és az angol nyelvtanulási boom Japánban

Harangi László: Digitális kompetencia és vállalkozói készség Japánban

Harangi László: Állampolgári kompetencia és kulturális tudatosság Japánban

Harangi László: Kominkan. A japán művelődési otthon

Harangi László: Matematikai-természettudományos és a megtanulni tanulni kulcskompetencia Japánban

 

SKANDINÁV MODELL

Harangi László: A művelődési önszerveződés svéd modellje

Harangi László: A dán felnőttoktatás rendszere

Harangi László: Öt nap a finn Lappföldön

Harangi László: Az LLL Izlandon

 

ANGOLSZÁSZ MODELL

Harangi László: Az angol felnőttképzés intézményrendszere

Harangi László: Az angol felnőttképzés fejlesztése

Harangi László – Kelner Gitta: Munkaerőpiaci APL Írországban

Harangi László: Tanuló városok Ausztráliában

 

ETNIKAI ÉS REGIONÁLIS KOHÉZIÓ

Harangi László: Cigányok Magyarországon: etnikai konfl iktusok és együttműködés

Harangi László – Kelner Gitta: A kirekesztés legyőzése a felnőttoktatás és a közművelődés módszereivel Portugáliában